فروش هتل ۴ستاره در استانبول

 • دلار 2,500,000
 • 2000 مترمربع

فرصتهای سرمایه گذاری پرسود در استانبول

 • دلار 300,000
 • ۱۵۰ مترمربع
ویژه

خرید ویلا در بدروم و اخذ شهروندی ترکیه با ۱۵۰هزار دلار

 • دلار 150,000
 • خواب: ۳
 • حمام: 2
 • ۱۷۲ مترمربع
ویژه

سرمایه گذاری مناسب با خرید واحدهای هتل رادیسون

 • دلار 279,000
 • خواب: 2
 • حمام: 2
 • 80 مترمربع

تک برج لاکچری قسمت آسیایی استانبول مال تپه

 • دلار 133,000
 • حمام: 2
 • 110 مترمربع
ویژه

فروش هتل ۴ستاره در استانبول

 • دلار 2,500,000
 • 2000 مترمربع

فرصتهای سرمایه گذاری پرسود در استانبول

 • دلار 300,000
 • ۱۵۰ مترمربع
ویژه

خرید ویلا در بدروم و اخذ شهروندی ترکیه با ۱۵۰هزار دلار

 • دلار 150,000
 • خواب: ۳
 • حمام: 2
 • ۱۷۲ مترمربع
ویژه

سرمایه گذاری مناسب با خرید واحدهای هتل رادیسون

 • دلار 279,000
 • خواب: 2
 • حمام: 2
 • 80 مترمربع

تک برج لاکچری قسمت آسیایی استانبول مال تپه

 • دلار 133,000
 • حمام: 2
 • 110 مترمربع
ویژه

فروش هتل ۴ستاره در استانبول

 • دلار 2,500,000
 • 2000 مترمربع

فرصتهای سرمایه گذاری پرسود در استانبول

 • دلار 300,000
 • ۱۵۰ مترمربع
ویژه

خرید ویلا در بدروم و اخذ شهروندی ترکیه با ۱۵۰هزار دلار

 • دلار 150,000
 • خواب: ۳
 • حمام: 2
 • ۱۷۲ مترمربع
ویژه

سرمایه گذاری مناسب با خرید واحدهای هتل رادیسون

 • دلار 279,000
 • خواب: 2
 • حمام: 2
 • 80 مترمربع

تک برج لاکچری قسمت آسیایی استانبول مال تپه

 • دلار 133,000
 • حمام: 2
 • 110 مترمربع
ویژه

فروش هتل ۴ستاره در استانبول

 • دلار 2,500,000
 • 2000 مترمربع

فرصتهای سرمایه گذاری پرسود در استانبول

 • دلار 300,000
 • ۱۵۰ مترمربع
ویژه

خرید ویلا در بدروم و اخذ شهروندی ترکیه با ۱۵۰هزار دلار

 • دلار 150,000
 • خواب: ۳
 • حمام: 2
 • ۱۷۲ مترمربع
ویژه

سرمایه گذاری مناسب با خرید واحدهای هتل رادیسون

 • دلار 279,000
 • خواب: 2
 • حمام: 2
 • 80 مترمربع

مقایسه املاک

مقایسه