پروژه در حال ساخت شماره ۱ قبرس

 • پوند 126,000$
 • خواب: 1
 • حمام: 2
 • 85 مترمربع
ویژه

خرید واحدهای ویلایی در شهرک مدرن فلوریا استانبول

 • دلار 1,200,000$
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • 143 مترمربع
ویژه

پروژه فوق مدرن در منطقه بشیکتاش استانبول

 • دلار 1,350,000$
 • خواب: 2.5
 • حمام: 2
 • 185 مترمربع

فروش هتل ۴ستاره در استانبول

 • دلار 5,500,000$
 • 2000 مترمربع

فرصتهای سرمایه گذاری پرسود در استانبول

 • دلار 300,000$
 • ۱۵۰ مترمربع
ویژه

خرید ویلا در بدروم و اخذ شهروندی ترکیه با ۱۵۰هزار دلار

 • دلار 150,000$
 • خواب: ۳
 • حمام: 2
 • ۱۷۲ مترمربع
ویژه

پروژه در حال ساخت شماره ۱ قبرس

 • پوند 126,000$
 • خواب: 1
 • حمام: 2
 • 85 مترمربع
ویژه

خرید واحدهای ویلایی در شهرک مدرن فلوریا استانبول

 • دلار 1,200,000$
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • 143 مترمربع
ویژه

پروژه فوق مدرن در منطقه بشیکتاش استانبول

 • دلار 1,350,000$
 • خواب: 2.5
 • حمام: 2
 • 185 مترمربع

فروش هتل ۴ستاره در استانبول

 • دلار 5,500,000$
 • 2000 مترمربع

فرصتهای سرمایه گذاری پرسود در استانبول

 • دلار 300,000$
 • ۱۵۰ مترمربع
ویژه

خرید ویلا در بدروم و اخذ شهروندی ترکیه با ۱۵۰هزار دلار

 • دلار 150,000$
 • خواب: ۳
 • حمام: 2
 • ۱۷۲ مترمربع
ویژه

پروژه در حال ساخت شماره ۱ قبرس

 • پوند 126,000$
 • خواب: 1
 • حمام: 2
 • 85 مترمربع
ویژه

خرید واحدهای ویلایی در شهرک مدرن فلوریا استانبول

 • دلار 1,200,000$
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • 143 مترمربع
ویژه

پروژه فوق مدرن در منطقه بشیکتاش استانبول

 • دلار 1,350,000$
 • خواب: 2.5
 • حمام: 2
 • 185 مترمربع

فروش هتل ۴ستاره در استانبول

 • دلار 5,500,000$
 • 2000 مترمربع

فرصتهای سرمایه گذاری پرسود در استانبول

 • دلار 300,000$
 • ۱۵۰ مترمربع
ویژه

خرید ویلا در بدروم و اخذ شهروندی ترکیه با ۱۵۰هزار دلار

 • دلار 150,000$
 • خواب: ۳
 • حمام: 2
 • ۱۷۲ مترمربع
ویژه

سرمایه گذاری مناسب با خرید واحدهای هتل رادیسون

 • دلار 279,000$
 • خواب: 2
 • حمام: 2
 • 80 مترمربع

پروژه در حال ساخت شماره ۱ قبرس

 • پوند 126,000$
 • خواب: 1
 • حمام: 2
 • 85 مترمربع
ویژه

خرید واحدهای ویلایی در شهرک مدرن فلوریا استانبول

 • دلار 1,200,000$
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • 143 مترمربع
ویژه

پروژه فوق مدرن در منطقه بشیکتاش استانبول

 • دلار 1,350,000$
 • خواب: 2.5
 • حمام: 2
 • 185 مترمربع

فروش هتل ۴ستاره در استانبول

 • دلار 5,500,000$
 • 2000 مترمربع

مقایسه املاک

مقایسه